Kurzy komornej hry Konvergencie

Festival Konvergencie aj v tomto roku organizuje Medzinárodné kurzy komornej hudby, ktoré sa uskutočnia v termíne 1.7. – 9.7.2018 v Nitre, v Hudobnom Pavilóne Pedagogickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre.

Kto budú lektori / pedagógovia:

Kurzy komornej hry budú zamerané na intenzívne komorné hranie spolu so skúsenými lektormi – profesormi a koncertnými umelcami, ktorí budú viesť jednotlivé diela a súbory. Medzi pedagógmi a lektormi budú také osobnosti ako profesor – huslista Igor Karško ( Hochschule für music, Luzern), violončelista Jozef Lupták, huslista Juraj Tomka ( Konzervatorium Bratislava, Mucha kvartet) violista Martin Ruman ( konc.majster viol orchestra Slovenská filharmónia), či klaviristky Nora Skuta ( členka Ősterreichisches Ensemble für Neue Musik) a Jordana Palovičová ( docentka na VŠMU) a ďalší.

Ako to bude prebiehať?

Skôr ako sa stretneme 1.7.2018 v Nitre, každý účastník kurzov si vyberie – podľa svojich možností a chuti – skladbu a lektora v prihláške – s ktorým bude hrať v jednotlivom ensembli. Pripraví si svoj part – ktorý na požiadanie dostane elektronicky emailom, alebo poštou – a v Nitre budeme spolu pracovať na jednotlivých skladbách. Jeden účastník môže byť aj v dvoch prípadne troch ensembloch, podľa záujmu a možností. Kurzy budú prebiehať denne od rána do večera podľa rozpisu, ktorý pripravíme podľa ensemblov a lektorov. Kurzy budú končiť záverečným koncertom, ktorý sa uskutoční 8.7.2018 v koncertnej sále Synagóga v Nitre. Počas kurzov bude jeden voľný deň, ktorý môžete využiť na výlet, oddych, prípadne návštevu Festivalu Pohoda